PRISLISTA KURSLITTERATUR – VT 2022

 

TERMINSKURS 1

An Introduction to the European Convention on Human Rights   300 kr

Cameron, 8 uppl

Komparativ konstitutionell rätt   430 kr

Cornell, 3 uppl

Offentligrättsliga principer   300 kr

Marcusson, 4 uppl

 

TERMINSKURS 2

Hyra, arrende, bostadsrätt   380 kr

Björkdahl, 2 uppl           

Köprätt: och annan kontraktsrätt   430 kr

Håstad, 6 uppl

Fordran och skuld   400 kr

Mellqvist & Persson, 11 uppl  (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten   430 kr

Källström & Malmberg, 5 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok   230 kr

Källström, Malmberg & Öman, 2 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

 

TERMINSKURS 3

Äktenskap, samboende, partnerskap   410 kr

Agell & Brattström, 6 uppl

Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap   320 kr

Brattström & Singer, 5 uppl

Köprätt : och annan kontraktsrätt   430 kr

Håstad, 6 uppl

Barns rätt   260 kr

Singer, 2 uppl

Sakrättens fyra huvudfall   240 kr

Zetterström, 5 uppl

Panträtt i fast egendom   360 kr

Jensen, 11 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

 

TERMINSKURS 4

Internationell straffrätt   240 kr

Asp, 2 uppl

Kriminalrättens grunder   530 kr

Asp, Ulväng, Jareborg, 2 uppl

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten   490 kr

Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Brotten mot allmänheten och staten   410 kr

Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, 2 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Specialstraffrätt  140  kr

Svensson, 1 uppl

 

TERMINSKURS 5

Basics of international taxation   200 kr

Berglund & Cejie, 2 uppl

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt  570 kr

Eklund & Stattin, 3 uppl

Kapitalmarknadsrätt   280 kr

Söderström, 2 uppl

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt   290 kr

Red: Stattin, 4 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Övningar i skatterätt   310 kr

Red: Hiort av Ornäs Leijon & Kristoffersson, 27 uppl (INGÅR EJ SOM KURSLITTERATUR VT22)

Skattesystemet : övningsbok   300 kr

Hiort av Ornäs Leijon, 2 uppl

Mervärdesskatt   170 kr

Melz & Kristoffersson, 20 uppl

 

TERMINSKURS 6

Kommunen och lagen : en introduktion   180 kr

Björkman & Lundin, 7 uppl

Makt, myndighet, människa   370 kr

Lerwall, 5 uppl

Offentligrättsliga principer   300 kr

Marcusson, 4 uppl

 

LANTMÄTERIPROGRAMMET MED JURIDISK INRIKTNING

Civilrättens grunder   470 kr

Håstad, Björkdahl, Brattström, Zackariasson, 2 uppl

Juridiken och dess arbetssätt   230 kr

Zetterström, 3 uppl

Kommunen och lagen : en introduktion   180 kr

Björkman & Lundin, 7 uppl

Allmänt och hemligt   100 kr

Höök, 1 uppl

 

ÖVRIG LITTERATUR

Svensk Lag 2022   800 kr

Red: Lindblom och Nordback

Att skriva juridik : regler och råd  170 kr

Jensen & Rylander, 7 uppl

Juridikens begrepp   300 kr

Melin, 5 uppl

Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling   820 kr

Lindell, 5 uppl

Decisio juris   300 kr

Gräns, 1 uppl

Allmän fastighetsrätt   360 kr

Hager, Victorin, 8 uppl

Tolkning och tillämpning   250 kr

Melander, Samuelsson, 2 uppl