Presidiet

Juridiska föreningen i Uppsalas presidium består av kårens ordförande och vice ordförande. Kårens presidium är heltidsarvoderade och har studieuppehåll – all tid läggs därmed på kåren. Ordföranden har ansvar för kårens studiebevakning och är kårens Studiebevakare. Vidare är ordföranden ansvarig för kårens externa relationer och är ytterst ansvarig för kårens verksamhet. Vice ordföranden är ekonomiskt och internt ansvarig. Det interna ansvaret är bland annat medlemshantering, vilket gör att alla medlemsfrågor du har besvaras av vice ordföranden.

Presidiet sitter på olika mandattider. Ordföranden sitter mellan 1 juli-30 juni, och vice ordföranden 1 jan-31 dec.

 

Presidiet

Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Alva Johansen
Alva Johansen
Ordförande

Presidiets nyheter

Inställd mottagningstid idag 7/5 pga sjukdom

7 maj 2019

Juridiska föreningen blir studentkår!

22 februari 2016
Alla nyheter