Sociala utskottet

Föreningens sociala verksamhet syns kanske mest här. Utskottet inkluderar klubbverket, gasquegruppen, reccekommittéerna, internationella kommittén, vokalensemblen och idrottsverksamheten.

Utskottet anordnar föreningens största evenemang så som årsbalen, recceveckan och gasquerna under terminerna. Är du intresserad av att veta mer så kontakta utskottsordföranden eller berörd person nedan!

Utskottet består av:

Kontakta utskottsordföranden

Shepal Omar
Shepal Omar
Ordförande för sociala utskottet