Studieutskottet

Verksamhet

Studieutskottet bedriver den studiebevakande och studieförbättrande delen av Juridiska föreningens verksamhet. Detta innebär att det är till Studieutskottet du kan vända dig med alla problem och funderingar som rör juristutbildningen.

Studieutskottets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss juriststudenter. Här fattas besluten i de stora frågorna, t.ex. om betygskriterier, vilka fördjupningskurser vi ska ha, vilka studenter som ska få dispens och mycket mer.

Åsiktsprogram

Studieutskottet och kårens verksamhet utgår ifrån ett dokument innehållande studenternas åsikter. Dokumumentet, som kallas åsiktsprogrammet, är framtaget genom undersökningar och enkäter som studernerna på juristprogrammet i Uppsala svarat på och används framförallt i det studiebevakande arbetet. Det finns även anställda på fakulteten som använder åsiktsprogrammet i dess arbete – allt för att göra utbildningen så bra som möjligt för studenterna. 

Skyddsombud

Verkar det krångligt med alla universitetets riktlinjer och dokument? Studieutskottet har för varje terminskurs utsett ett skyddsombud som ska hjälpa dig med den djungeln, ta vara på studenternas intressen och framföra deras åsikter. Stöter du på problem under din termin kan du vända dig till skyddsombudet för att få vidare hjälp. Skyddsombuden finns också på plats och bevakar alla mittermins- och slutterminskursråd, vilka säkerställer att eventuella problem kan tas upp till behandling så att utbildningen vidareutvecklas. Studieutskottet kan även ge stöd och hjälp med projekt som du vill driva på juridiska institutionen. Jämställdhet? Arbetsmiljö? Hälsa? Rättningstider? Det är bara fantasin som sätter gränserna. Studieutskottet har resurser och erfarenhet av att hantera utbildningsrelaterade problem, så tveka inte att vända dig till oss.

Events

Studieutskottet anordnar en rad olika events på terminskurserna. Bland annat det så kallade Uppstartsprogrammet för studenter som läser sin första termin vid Juridiska fakulteten. Det innebär att man blir tilldelad en mentor som kommit lite längre på sina juridikstudier och som kan bidra med tips och stöd (läs mer här). För fler events håll utkik på våra sociala medier och i termingsgrupperna på Facebook!

Dokument

Kontakt

Alva Johansen
Alva Johansen
Ordförande
My Darling
My Darling
Ordförande för Studieutskottet
Sergio Ayoub & Herman Wedel
Sergio Ayoub & Herman Wedel
Vice ordförande för Studieutskottet
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Simon Jonsson
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Jonatan Skagerberg
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Johan Håård
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Kamila Mazurkiewicz
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Sofia Stigson
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
Herman Wedel
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Irma Flores

Studierådets nyheter

Torbjörn Ingvarsson – Årets lärare 2018

PM-kväll för T1

27 mars 2018

Temadag med Juridiska fakulteten

14 februari 2018
Alla nyheter