Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden, kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsemötena är i regel onsdagar jämna veckor klockan 17:15 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Frida Gommel
Frida Gommel
Ordförande samt Studiebevakare
Erik Schwartz
Erik Schwartz
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande
Johannes Wikström
Johannes Wikström
Ordförande för sociala utskottet
Alexis Hekmatfar
Alexis Hekmatfar
Arbetsmarknadsansvarig
Edward Olsson
Edward Olsson
Kommunikationsansvarig
Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet

Styrelsens nyheter

Samarbete med Mecenat

12 augusti 2019

Intervju med avgående styrelsemedlemmar

8 november 2018

Juridiska föreningen kallar till novemberstämma

4 november 2018
Alla nyheter

Kalender

Till mitt försvar – författarsamtal med Sargon De Basso
20 oktober 2020
Alla evenemang

Nyheter

2020 ÅRS STIPENDIER
18 mars 2020
Kallelse till Decemberstämma
20 november 2019
Kallelse till Septemberstämma
31 augusti 2019
Alla nyheter