Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden, kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsemötena är i regel onsdagar jämna veckor klockan 17:15 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Alva Johansen
Alva Johansen
Ordförande
Elias von Heijne
Elias von Heijne
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
My Darling
My Darling
Ordförande för Studieutskottet
Shepal Omar
Shepal Omar
Ordförande för sociala utskottet
Jacob Åberg
Jacob Åberg
Arbetsmarknadsansvarig
Tova Backman
Tova Backman
Kommunikationsansvarig
Emmy Dahlin
Emmy Dahlin
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet