Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden, kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsemötena är i regel onsdagar udda veckor klockan 17.30 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Frida Gommel
Frida Gommel
Ordförande samt Studiebevakare
Magnus Jansson
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Alexis Hekmatfar
Alexis Hekmatfar
Arbetsmarknadsansvarig
Ingrid Jacobson
Ingrid Jacobson
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet
Alice Rosenfeldt
Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Ludvig Borg
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig
Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande för Studierådet

Styrelsens nyheter

Samarbete med Mecenat

12 augusti 2019

Intervju med avgående styrelsemedlemmar

8 november 2018

Juridiska föreningen kallar till novemberstämma

4 november 2018
Alla nyheter

Kalender

Stämma
1 december 2019
Alla evenemang

Nyheter

Kallelse till Septemberstämma
31 augusti 2019
Utlysning av lika villkorsmedel
12 augusti 2019
Samarbete med Mecenat
12 augusti 2019
Alla nyheter