Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden, kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsemötena är i regel onsdagar jämna veckor klockan 17:15 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande
Erik Schwartz
Erik Schwartz
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Jacob Nittmar
Ordförande för Studieutskottet
Johannes Wikström
Johannes Wikström
Ordförande för sociala utskottet
Alexis Hekmatfar
Alexis Hekmatfar
Arbetsmarknadsansvarig
Edward Olsson
Edward Olsson
Kommunikationsansvarig
Elias von Heijne
Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet