Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

För medlemsärenden, kontakta styrelsen via viceordf@jf-uppsala.se.

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls vanligtvis varannan vecka och är öppna för alla medlemmar. Du behöver inte anmäla i förväg om du är intresserad av att komma och lyssna. Styrelsemötena är i regel onsdagar jämna veckor klockan 17.15 på Ihregården, Övre slottsgatan 6.

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

Anna Liliebäck
Anna Liliebäck
Ordförande samt Studiebevakare
Magnus Jansson
Vice ordförande samt ekonomiansvarig
Morgan Ödman
Morgan Ödman
Ordförande för Studierådet
Shepal Omar
Arbetsmarknadsansvarig
Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet
Alice Rosenfeldt
Alice Rosenfeldt
Ordförande för sociala utskottet
Ludvig Borg
Ludvig Borg
Kommunikationsansvarig

Styrelsens nyheter

Intervju med avgående styrelsemedlemmar

8 november 2018

Juridiska föreningen kallar till novemberstämma

4 november 2018

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

27 september 2018
Alla nyheter