Verksamhet

Juridiska föreningen i Uppsalas verksamhet är, med några undantag, uppdelad i fem olika utskott, ledda av varsin styrelseledamot.

Studieutskottet

Studieutskottet ansvarar för utbildningsfrågor och bedriver påverkansarbete mot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Studierådets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss studenter vid fakulteten. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom Uppstartsprogrammet, PM- och tentastugor genom studieförbättrandegruppen. Läs mer om studieutskottets verksamhet i ämbetsbeskrivningarna.

Sociala utskottet

Det sociala utskottet ansvar för större delen av kårens studiesociala verksamhet. Den studiesociala verksamheten innefattar allt från gasquer och baler till idrottsverksamhet, vokalensemble och våra insparksveckor (“recceveckan“). Det är även i detta utskott som Jontes stugas klubb-, café- och pubverksamhet organiseras. Läs mer om sociala utskottets verksamhet i ämbetsbeskrivningarna.

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna. Utskottet förvaltar samarbeten med våra partners och anordnar föreläsningar och besök hos olika relevanta arbetsgivare. Utskottet leds av kårens arbetsmarknadsansvarige. Läs mer om arbetsmarknadsutskottets verksamhet i ämbetsbeskrivningarna.

Administrativa utskottet

Det administrativa utskottet ansvar för den administrativa delen av kårens verksamhet och gör sådant som kanske inte alltid syns så mycket utåt. Man ser till att verksamheten helt enkelt fungerar bra! I detta utskott ansvarar bokmästaren för inköp av böcker från Iustus förlag, IT-gruppen ansvarar för den här hemsidan och kårens IT-miljö, arkivarien tar hand om vårt arkiv på Carolina Rediviva och stipendienämnden ansvarar för utdelningen av kårens årliga stipendier. Läs mer om administrativa utskottets arbete i ämbetsbeskrivningarna.

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvar för kårens interna och externa kommunikation. Utskottet leds av kårens kommunikationsansvarige. Här hittar du PR-gruppen, som ansvarar för marknadsföring i text och bild samt våra sociala medier, fotografer, filmproduktionsansvariga, merchandiseansvarig, redaktionen för Press Judicata samt vår alldeles egna JF-podd. Läs mer om kommunikationsutskottets verksamhet i ämbetsbeskrivningarna.

Övriga ämbeten

Ekonomigruppen ansvarar för det löpande arbetet med kårens ekonomi och leds av kårens vice ordförande tillika ekonomiansvarige. JoM-gruppen ansvarar för kårens arbete internt och externt med frågor som berör jämlikhet och mångfald. Valberedningen ansvarar som namnet antyder för beredningen av personval inför kårens stämmor. Läs mer om dessa verksamheter i ämbetsbeskrivningarna.

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter