JURIDISKA FÖRENINGEN

JF Rapportera

JF
Rapportera

Juridiska föreningen i Uppsala strävar efter att kontinuerligt förbättra utbildningen och föreningens verksamhet för alla studenter vid Juridiska fakulteten. För att säkerställa att vi har en fullständig överblick över synpunkter och problem som uppstår, lanserar vi nu JF Rapportera. Det är en plattform där du kan rapportera in dina synpunkter, vilka sedan kan tas upp antingen i föreningens styrelse eller studierådet beroende på ärendets karaktär. Vi uppmuntrar alla studenter att använda JF Rapportera för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Ditt bidrag bidrar till att skapa transparens och förståelse för den övergripande situationen på Juridiska fakulteten och inom Juridiska föreningen. Det är viktigt att påpeka att vi ser varje rapportering som ett sätt att förbättra och förebygga problem.

Vad kan du rapportera? Vi tar emot rapporter om allt från inställda föreläsningar och bristande studieplatser till allvarliga kränkningar. Genom att rapportera in dina observationer hjälper du oss att identifiera trender och mönster som vi kan åtgärda eller förebygga framöver. Vi vill också betona att även redan lösta problem är värdefulla att rapportera in för att säkerställa en helhetsbild av situationen.

Vi förstår vikten av integritet och anonymitet. Alla rapporter är helt anonyma om du inte frivilligt väljer att ange dina kontaktuppgifter. Endast ordföranden för Juridiska föreningen kommer att ha tillgång till svaren, och inga uppgifter kommer att användas utan din tillåtelse. För mer information om hur Juridiska föreningen hanterar personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.