JURIDISKA FÖRENINGEN

Studiebevakning

Studieutskottet

Studierutskottet är det utskott i JF som bedriver den studiebevaknade och studieförbättrande delen av JF:s verksamhet och består av studierådet och studieförbättrande gruppen. Detta innebär att det är till Studieutskottet som du kan vända dig med alla problem och funderingar som rör utbildningarna vid Juridiska fakulteten. Den studiebevakande delen kan delas in i tre olika delar; fallverksamhet, påverkansarbete och studentrepresentation. Det medför att vi kan värna om studenternas intressen i de beslut som fattas och kan vara med och utveckla utbildningarna vid fakulteten.

Fallverksamheten innebär att studierådet hjälper studenter när problem med koppling till studierna uppstår. Det kan vara felbedömning av olika examinationer, mobbning, trakasserier, undervisningsproblematik med mera. Inga fall är för små eller för stora och Studierådet gör allt de kan för att hjälpa till.

Studieutskottet och kårens verksamhet samt påverkansarbete utgår ifrån ett dokument innehållande studenternas åsikter. Dokumumentet, som kallas åsiktsprogrammet, är framtaget genom undersökningar och enkäter som studenterna på vid juridiska fakulteten i Uppsala svarat på och används framförallt i det studiebevakande arbetet. Här kan du se våra senaste rapporter och skrivelser.
Studentrepresentation: Studierådet tillsäter studentrepresentanter i en rad olika organ på universitetet och främst vid juridiska fakulteten. Vi sitter bland annat med i fakultetsnämnden och utbildningsutskottet och kan på så sätt göra alla studenter vid Juridiska fakultetens röster hörda.

Juridiska föreningens ordförande och utbildningsansvarig arbetar heltid med studiebevakning och du kan kontakta dem eller ditt terminsskyddsombud här

Terminsskyddsombud

Verkar det krångligt med alla universitetets riktlinjer och dokument? Studieutskottet har utsett ett skyddsombud för varje termin som ska hjälpa studenterna med alla svåra frågor, ta vara på studenternas intressen och framföra deras åsikter. Du kan alltid höra av dig till ditt terminsskyddsombud vid frågor eller problem kopplat till din termin för att få ytterligare hjälp. Skyddsombuden bevakar även alla kursråd.  

Studieförbättrande verksamhet

Juridiska föreningen bedriver studieförbättrande verksamhet och anordnar olika evenemang såsom PM- och tentastugor för att underlätta studierna på olika sätt. Varje termin arrangeras till exempel Uppstartsprogrammet, ett mentorskapsprogram i samarbete med Adovkatfirman Lindahl, för att ge dig som ny student vid fakulteten en smidigare ingång till studentlivet. Projektets syfte är att bidra till en bättre studiemiljö genom att möjliggöra utbyte mellan studenter på olika terminer. För fler events håll utkik på våra sociala medier!  

Studieombud

T1 & Juridiskt grundår (Uppsala/Gotland) Skyddsombud

Melker Bååth

T2 Skyddsombud

Etty Sanner

T3 Skyddsombud

Elvira Lind

T4 Skyddsombud

Lovisa Loveby

T5 Skyddsombud

Adam Rämmal

DSC_0034 14.28.44

T6 Skyddsombud

Wojtek Dzialo

DSC_0040

Lantmäteriprogrammet Skyddsombud

Jesper Doherty