JURIDISKA FÖRENINGEN

Om Juridiska föreningen

Om oss

För oss hänger tradition och historia ihop! JF är Nordens äldsta jurist- förening och grundades år 1844 för att kunna trycka egen kurslitteratur under dåvarande tryckfrihetsförordning. Den verksamheten lever idag vidare i Iustus förlag. Idag är vår viktigaste uppgift att kvalitetssäkra utbildningarna vid Juridiska fakulteten genom studentinflytande och den studiebevakning vi bedriver. Stöter du på frågor eller problem kring utbildningen är du alltid välkommen att kontakta oss! Vi bedriver också studiesocial- och arbetslivsanknuten verksamhet – allt för att göra din studietid så bra som möjligt!

 

Vi har idag runt 2 000 medlemmar, varav 120 förtroendevalda och över 200 är engagerade!

Verksamhet

 • Sociala utskottet

  Det sociala utskottet ansvar för större delen av kårens studiesociala verksamhet.

Studieutskottet ansvarar för studiebevakning och arbetar för att utveckla utbildningarna vid Juridiska fakulteten. Utskottet bedriver påverkansarbete mot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och finns där för dig om du behöver hjälp med studierelaterade problem. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom Uppstartsprogrammet genom studieförbättrandegruppen.
 • Ad­mi­nist­ra­ti­va ut­skot­tet

  Det administrativa utskottet ansvar för den administrativa delen av kårens verksamhet och gör sådant som kanske inte alltid syns så mycket utåt.

Administrativa utskottet ansvarar bland annat för inköp och försäljning av böcker från Iustus förlag, IT-relaterade frågor, utdelning av kårens stipendier samt föreningens dokumenthantering
 • Studieutskottet

  Studieutskottet ansvarar för utbildningsfrågor och bedriver påverkansarbete mot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Studierådets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss studenter vid fakulteten. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom Uppstartsprogrammet, PM- och tentastugor genom studieförbättrandegruppen. Läs mer om studieutskottets verksamhet i ämbetsbeskrivningarna.

 • Kommunikationsutskottet

  Kommunikationsutskottet ansvar för kårens interna och externa kommunikation.

Utskottet ansvarar för JF:s marknadsföring och sociala medier samt tidningen Press Judicata och vår podcast. Utskottet ser även till att våra evenamang förevigas samt att JF tillhandahåller merch.
 • Arbetsmarknadsutskottet

  Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna.

Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna. Utskottet förvaltar samarbeten med våra partners och anordnar föreläsningar och besök hos olika relevanta arbetsgivare.
 • Övriga ämbeten

  Ekonomigruppen ansvarar för det löpande arbetet med kårens ekonomi och leds av kårens vice ordförande tillika ekonomiansvarige.

Här finnes ekonomigruppen som hjälper till med det löpande arbetet med kårens ekonomi samt JoM-gruppen som ansvarar för kårens arbete internt och externt med frågor som berör jämlikhet och mångfald. Valberedningen ansvarar för beredningen av personval inför kårens stämmor.

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande och vice ordförande utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordföranden för ett respektive utskott och jobbar därför lite närmare den dagliga verksamheten än vad presidiet gör.

Ordförande

Isak
Sandell

För frågor om Juridiska föreningen i stort
och utbildningsrelaterade frågor.

Vice ordförande

Max
Karlsson

För frågor om medlemskap, ekonomi, GDPR och medaljer.

Utbildningsansvarig tillika sekreterare

Albin
Högberg

För frågor om föreningens dokument, stipendier och utbildningsrelaterade frågor, särskilt gällande fall och jämställdhetsfrågor.

Kommunikationsansvarig

Simone
Andersen

För frågor om marknadsföring
och våra sociala kanaler.

Arbetsmarknadsansvarig

Alexandra
Akdeniz

För frågor om samarbeten, sponsorer och arbetslivsanknutna evenamng.

Ordförande sociala utskottet

Rasmus
Knutsson

För övergripande frågor om Jontes stuga, gasquer, idrott, kören och evenemang.

Klubbmästare

Per
Magnusson

För frågor eller synpunkter om verksamheten vid Jontes stuga

Stadgar och program

Dokument

International students

Are you an international student studying at the faculty of law at Uppsala University?

As an international student at the faculty of law at Uppsala University, Uppsala Law Student Association is the student union for you. The union represents the interests of students towards the faculty and the university. If you’re experiencing any kind of problems related to your studies and need guidance or support, don’t hesitate to get in touch with the president of the association.

For more information in English, please get in touch with the president of the association at ordf@jf-uppsala.se.

Kontakt

Du är alltid välkommen att skicka ett mail om du har någon fråga eller fundering – vi svarar så fort vi kan! Du är också varmt välkommen med fina frågor under presidiets mottagningstider vilka är mellan kl 11-13 på tisdagar och torsdagar. Mottagningen är på Jontes stuga, Övre slottsgatan 3.

Ordförande
Vice ordförande
Utbildningsansvarig tillika sekreterare