JURIDISKA FÖRENINGEN

Om Juridiska föreningen

Om oss

JF Uppsala är Nordens äldsta juristföreningen. År 1844 grundades 1844 grundades föreningen för att kunna trycka egen kurslitteratur under dåvarande tryckfrihetsförordning. Den verksamheten lever idag vidare i Iustus förlag. 

Idag är vår viktigaste uppgift att kvalitetssäkra utbildningarna vid Juridiska fakulteten genom studentinflytande och den studiebevakning vi bedriver. Stöter du på frågor eller problem kring utbildningen är du alltid välkommen att kontakta oss!

 Vi bedriver också studiesocial- och arbetslivsanknuten verksamhet – allt för att göra din studietid så bra som möjligt!

 

Vi har idag runt 2 000 medlemmar, varav 120 förtroendevalda och över 200 är engagerade!

Verksamhet

 • Sociala utskottet

  Det sociala utskottet ansvar för större delen av kårens studiesociala verksamhet.

Det sociala utskottet ansvarar för större delen av kårens studiesociala verksamhet. Den studiesociala verksamheten omfattar allt från gasquer och baler till idrottsverksamhet, körsång och våra insparksveckor (“recceveckan”). Det är även i detta utskott som Jontes stugas klubb- café och pubverksamhet organiseras.

 • Ad­mi­nist­ra­ti­va ut­skot­tet

  Det administrativa utskottet ansvarar för kårens administration.

Administrativa utskottet ansvarar bland annat för arkivering, inköp och försäljning av böcker från Iustus förlag, IT-relaterade frågor, utdelning av kårens stipendier samt föreningens dokumenthantering.

 • Studieutskottet

  Studieutskottet ansvarar för utbildningsfrågor och bedriver påverkansarbete mot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Studieutskottet ansvarar för studiebevakning och arbetar för att utveckla utbildningarna vid Juridiska fakulteten. Utskottet bedriver påverkansarbete mot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och finns där för dig om du behöver hjälp med studierelaterade problem. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom Uppstartsprogrammet genom studieförbättrandegruppen.

 • Kommunikationsutskottet

  Kommunikationsutskottet ansvar för kårens interna och externa kommunikation.

Utskottet ansvarar för JF:s marknadsföring och sociala medier samt tidningen Press Judicata och vår podcast. Utskottet ser även till att våra evenamang förevigas samt att JF tillhandahåller merch.
 • Arbetsmarknadsutskottet

  Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna.

Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna. Utskottet förvaltar samarbeten med våra partners och anordnar föreläsningar och besök hos olika relevanta arbetsgivare.
 • Övriga ämbeten

  Ekonomigruppen ansvarar för det löpande arbetet med kårens ekonomi och leds av kårens vice ordförande tillika ekonomiansvarige.

Här finnes ekonomigruppen som hjälper till med det löpande arbetet med kårens ekonomi samt JoM-gruppen som ansvarar för kårens arbete internt och externt med frågor som berör jämlikhet och mångfald. Valberedningen ansvarar för beredningen av personval inför kårens stämmor.

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för kårens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden. Ordförande, vice ordförande och utbildnings-ansvarig tillika sekreterare utgör kårens presidium och är heltidsarvorderade. De andra styrelseledamöterna är ordförande för ett respektive utskott och jobbar nära den dagliga verksamheten. 

3

Ordförande

Jasmine
Carlsson

För frågor om Juridiska föreningen i stort
och utbildningsrelaterade frågor.
5

Vice ordförande

Robert
Oddestad

För frågor om medlemskap, ekonomi, GDPR och medaljer.

7

Utbildningsansvarig tillika sekreterare

Ellinore
Rosvall

För frågor om föreningens dokument, stipendier och utbildningsrelaterade frågor, särskilt gällande fall- och jämlikhetsfrågor.

9

Kommunikationsansvarig

Malin
Danielsson

För frågor om marknadsföring
och våra sociala kanaler.
11

Arbetsmarknadsansvarig

Arsalan
Chenaraki

För frågor om samarbeten, sponsorer och arbetslivsanknutna evenemang.

13

Ordförande sociala utskottet

Vera
Gunnars

För övergripande frågor om Jontes stuga, gasquer, idrott, kören och evenemang.

15

Klubbmästare

Leo
Landström

För frågor eller synpunkter om verksamheten vid Jontes stuga

Inspektorat

Inspektor

Olle
Lundin

För större frågor rörande kårens styre. Till exempel om någon i styrelsen misskött sig.

Proinspektor

Rolf
Johansson

För större frågor rörande kårens styre. Till exempel om någon i styrelsen misskött sig.

Dokument

Kontakt

Du är alltid välkommen att skicka ett mail om du har någon fråga eller fundering – vi svarar så fort vi kan! Du är också varmt välkommen med fina frågor under presidiets mottagningstider vilka är mellan kl 11-13 på tisdagar och torsdagar. Mottagningen är på Jontes stuga, Övre slottsgatan 3.

Ordförande
Vice ordförande
Utbildningsansvarig tillika sekreterare