Juridiska föreningen i Uppsala

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) har länge präglat det uppsaliensiska studentlivet. JF grundades redan 1844, är Nordens äldsta juridiska förening,  och även en av de äldsta studentorganisationerna i Uppsala – det är bara nationerna och Kuratorskonventet som är äldre! Sedan 2016 är JF studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

JF:s verksamhet och funktion har utvecklats genom åren. I början behandlades ämnen såsom kommande lagstiftning och rättsfall av JF:s medlemmar. De flesta medlemmar var på den tiden professorer med anställning vid Juridiska fakulteten, och alltså inte studenter som det är idag. JF:s verksamhet utökades under 1900-talets början genom kompendiumförsäljning. Det var kompendiumförsäljningen som låg till grund för Iustus Förlag, som JF grundade, och som idag drivs självständigt. Under åren har studenterna fått allt större inflytande över organisationen, och i slutet av 1900-talet var första gången som det var en student som valdes till JF:s ordförande. Det var startskottet för hur JF ser ut idag  – en organisation av studenter för studenter.

Idag är JF en naturlig del juriststudenterna i Uppsalas studentliv. Kåren står för de flesta juriststudenternas första upplevelse av det uppsaliensiska studentlivet, genom att arrangera de populära Recceveckorna – juristernas insparksvecka. Med över 1 500 medlemmar och 100 engagerade ämbetsmän finns kåren här för dig med allt från hjälp med studier till gasquer till idrottsverksamhet. Kårens verksamhet är idag omfattande och varierad, och det gör att det finns något för alla.

Kalender

Recceveckan / mottagningen
24 augusti 2021
Alla evenemang

Nyheter

Vingeveckan 2021
14 april 2021
Aprilstämma 2021
4 april 2021
Föreläsningsserie: Hållbar studiemiljö och psykisk hälsa
3 oktober 2020
Alla nyheter