JURIDISKA FÖRENINGEN

Jontes stuga

Historia

Jontes

Kårens lokal ligger på Övre Slottsgatan 3 och kallas för Jontes stuga. Hur den gula stugan fick sitt namn är inte helt klart. Tidigare var stugan bostad för den person som hade hand om hästskjutsen, som höll till i den röda ladan som ligger vägg i vägg med Jontes stuga. Troligen är det så att en man, som hette Jonte, bodde i stugan så länge att stugan blev förknippad med denne man. Oavsett sanningshalten i den historien så är det klart att kårens stuga har fått sig ett beständigt namn och att Jontes stuga idag nästintill blivit synonymt med kåren.

KÅRENS LOKAL

På Jontes stuga finns kurslitteratur från Iustus förlag till försäljning. Tack vare JF:s delägarskap i Iustus förlag kan JF erbjuda ett lägre pris på kurslitteratur från Iustus förlag. 

På Jontes stuga säljs JF:s merch. Du kan reservera merch för att sedan betala och hämta upp på Jontes stuga. Är du osäker på storlek är du välkommen förbi stugan under öppetider för att prova.

Kvällsverksamheten på Jontes stuga består till största delen av fest. Alla medlemmar i JF kan boka Jontes gratis när stugan inte är upptagen för interna evenemang.

Dagverksamheten som sker på Jontes stuga kallas för Kaféet. Stugan håller öppet för våra medlemmar som kan svänga förbi för att köpa kaffe, värma sin matlåda och köpa merch och kurslitteratur.

Öppettider:

Måndag- Torsdag: 10-16
Fredag: 10-15

Kurslitteratur & merch

Kurslitteratur

Lagbok

Svensk lag 2024

980 kr

Terminskurs 1

An introduduction to the European convention on human rights - Cameron

335 kr

Komparativ konstitutionell rätt - Jonsson Cornell

430 kr

Offentligrättsliga principer - Marcusson

300 kr

Terminskurs 2

Anställningsförhållandet - Källström & Malmberg

430 kr

Den kollektiva arbetsrätten - Källström, Malmberg & Öman

230 kr

Fordran & Skuld - Mellqvist, Persson

400 kr

Hyra arrende bostadsrätt - P Björkdahl

380 kr

Köprätt och annan kontraktsrätt - Håstad

450 kr

Terminskurs 3

Barns rätt - Singer

260 kr

Panträtt i fast egendom - Jensen

350 kr

Rätt arv - Brattström & Singer

320 kr

Sakrättens fyra huvudfall - Zetterström

240 kr

Äktenskap Samboende Partnerskap - Agell & Brattström

410 kr

Terminskurs 4

Brotten mot allmänheten och staten

410 kr

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

490 kr

Internationell straffrätt - Asp

240 kr

Kriminalrättens grunder - Asp, Ulväng & Jareborg

520 kr

Specialstraffrätt

160 kr

Terminskurs 5

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

590 kr

Basics of international taxation

200 kr

Kapitalmarknadsrätt

320 kr

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

290 kr

Mervärdesskatt

190 kr

Skattesystemet: övningsbok

310 kr

Övningar i skatterätt

310 kr

Terminskurs 6

Kommuinen och lagen: en introduktion

180 kr

Makt, myndighet, människa

400 kr

Offentligrättsliga principer - Marcusson

300 kr

Lantmäteriprogrammet

Allmänt och hemligt

100 kr

Civilrättens grunder

470 kr

Juridiken och dess arbetssätt

230 kr

Kommuinen och lagen: en introduktion

225 kr

Speciell fastighetsrätt

x kr

Övrig litteratur

Allmän fastighetsrätt

360 kr

Att skriva juridik

170 kr

Civilprocessen: rättegång samt skiljeförfarande och medling

820 kr

Decisio juris

310 kr

Juridikens begrepp

300 kr

Tolkning och tillämpning

250 kr

Sweatshirt

150 kr

Thermos

150 kr

Tygkasse

50 kr

JF pin

25 kr

Sångbok

120 kr