JURIDISKA FÖRENINGEN

Näringsliv

Karriär

Juridiska föreningen arbetar med att föra samman studenter med olika aktörer på arbetsmarknaden. Tack vare föreningens samarbeten med flera arbetsgivare kan JF anordna olika event tillsammans med dessa. Det ger dig som student möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet och träffa potentiella arbetsgivare. Dessutom kan vi erbjuda annonsering av olika tjänster från arbetsgivare på vår hemsida för att studenter enkelt ska komma i kontakt med arbetslivet.

Ta nästa steg

Jobbannonser

Praktik på Deloittes skatteavdelningen i Stockholm hösten 2024!

Nu har du möjligheten att bli en del av vårt team på Deloittes framgångsrika skatteavdelning. Vår framgång beror på bredden av våra tjänster och den djupa kompetensen vi har i specifika frågor. Du blir en del av vårt globala nätverk av skatteexperter i 150 länder som levererar tjänster till Sveriges och världens största företag.

Gernandt & Danielsson söker adepter till sitt mentorskapsprogram

I mentorskapsprogrammet matchas du ihop med en av våra jurister och får en unik plattform för nätverkande, utbyte av erfarenheter och diskussion kring framtida karriärvägar.

Sista ansökningsdag 31/8

Praktikant Hösten 2024 Insulander Lindh Advokatbyrå

Vi söker praktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m. Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi söker nu en praktikant för höstterminen 2024 (B-period). För att bli aktuell som praktikant hos oss ser vi helst att du läst någon eller några kurser inom våra specialistområden samt har för avsikt att skriva din uppsats inom familjejuridik. Närmare upplysningar lämnas av Mikaela Meese och Nelly Hedberg, 08 667 61 67, info@insulander-advokat.se Skriftlig ansökan med CV, personligt brev och betyg skickas till info@insulander-advokat.se. Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2024. Intervjuer hålls löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Kommerskollegium söker praktikanter

Nu finns möjlighet att söka praktikplats på Kommerskollegium inför hösten 2024. Kommerskollegium söker bland annat EU-rätts jurister och upplägget är numera anpassat efter önskemål från jur.stud. så att det även ska gå bra att skriva uppsatspraktik där.

4/3-8/4

Uppsatspraktik VT 2024

Är du nyfiken på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå? Nu söker vi två juriststudenter som vill göra uppsatspraktik hos oss under vårterminen 2024.

Ansökningen sker löpande

Kontaktdagen

Kontaktdagen är den största arbetsmarknadsmässa som arrangeras för jurist- och lantmäteristudenter med juridisk inriktning i Uppsala. Mässan består av en stor mängd olika arbetsgivare och ger studenterna vid juridiska fakulteten en möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet och träffa potentiella framtida arbetsgivare. Kontaktdagen anordnas av Kontaktdagen AB som ägs av Juridiska föreningen i Uppsala och ELSA Uppsala. För ytterligare information om mässan samt kontakt till Kontaktdagen, se deras hemsida.

Externa parter

Är ni intresserade av att samarbeta med Juridiska Föreningen för våra studenter?